Žltá dvojitá prekážková dráha

Každý si môže vyskúšať rýchlosť, odvážnosť a zábavu na 30m dlhej prekážkovej dráhe. VEľmi populárna atrakcia vhodná pre každé vekové kategórie. Možnosť použitia aj jednotlivo po 10m častiach.

 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery: 6*7*4m

POZOR!
Inštalácia a ukotvenie na rovnej ploche. V blízkosti atrakcie je potrebná elektrická energia do 20m.