Prekážková dráha – Base Jump – Zoskok z veže

Časť sa skladá z veže na ktorú treba vyliezť a následne zoskočiť voľným pádom na plošinu pre zoskok.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery: 12*7*5,4m

Výška zoskokovej plochy: 2,7m

Hmotnosť: 300kg

Fúkar: 1*2HP

POZOR!
V blízkosti atrakcie je potrebná elektrická energia.