Prekážková dráha – Bouncing balls – Skákacie lopty

Časť sa skladá z plošiny na ktorú treba výjsť po schodíkoch, za vežou sú gule na ktorých treba udržať rovnováhu a tak preskákať na druhú plošinu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery: 19*5*4,6m

Výška zoskokovej plochy: 2,7m

Hmotnosť: 350kg

Fúkar: 2*1,5HP

POZOR!
V blízkosti atrakcie je potrebná elektrická energia.