Prekážková dráha – Stepping stones – Skákajúce kamene

Časť sa skladá z kameňov cez ktoré sa treba dostať na druhú stranu, no nie každý kameň je rovnaký a tak ľahké po nom prejsť.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery: 10*3,8*2,9m

Výška zoskokovej plochy: 2,7m

Hmotnosť: 150kg

Fúkar: 1*1,5HP

POZOR!
V blízkosti atrakcie je potrebná elektrická energia.