Prekážková dráha – Bootcam chalenge – Kĺzačka a hojdačka

Časť sa skladá z tunelu ktorým treba prejsť ku hojdačke, tou sa treba prehupnúť na druhý stranu, prejsť prekážkami na kĺzačku ktorou sa šmyknúť

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery: 27*4,5*5m

Hmotnosť: 600kg

Fúkar: 1*1,5HP

             2*2HP

POZOR!
V blízkosti atrakcie je potrebná elektrická energia.